ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتجستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H) not NH4-Hep
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'4-25
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام های مشابه
اوره