ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتالکتروفورز

 آشنایی با دستگاه الکتروفورز تمام اتوماتیک GenioS

      

معرفی دستگاه:

دستگاه الکتروفورز تمام اتوماتیک GenioS با بهره‌گیری از پردازنده قوی میکروپروسسوری بعنوان یک سیستم بسیار قابل اعتماد با قابلیت انجام تمام اتوماتیک آزمایشات الکتروفورز هموگلوبین، سرم‌پروتئین، لیپو‌پروتئین و Gold بر روی کاغذ استات سلولز مطرح می‌باشد. این سیستم قادر است از مرحله نمونه‌گذاری تا قرائت نهایی پلیت شفاف شده را به صورت کاملاً خودکار انجام دهد.                               

اساس کار دستگاه الکتروفورز تمام اتوماتیک GenioS

اساس کار دستگاه الکتروفورز جدایی مواد موجود در یک ترکیب را براساس بار الکتریکی، بعنوان مثال در پروتئین الکتروفورز سرم در قطب مثبت قرار می‌گیرد و در تانک الکتروفورز که حاوی بار مخصوص است قرار گرفته و به ولتاژ مشخص وصل می‌شود در نتیجه پروتئین‌ها در این میدان الکتریکی از قطب مثبت بطرف قطب منفی حرکت نموده و متناسب با برخورد در نواحی مختلف رسوب می‌کند.