ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتبهبود شیراز
آزمایشگاه بهبود شیراز واقع در شیراز خیابان قصردشت روبروی خیابان مهدی آباد بین کوچه 76و 78 به مسئولیت فنی دکتر شهرزاد یزدان پناه متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه بالینی همکار آزمایشگاه دکتر یزدان پناه یاسوج شماره تلفن 36285237 شماره فاکس 36285247