ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتنمونه چسب اسکاچ در بچه ها
راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاچ
 
لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیررا مطالعه فرمائید:
-     یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری تحویل بگیرید.
-      با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) بوسیله مشاهده تخم آن درزیرمیکروسکوپ صورت می گیرد و ازآنجائیکه این کرم شب هنگام درنواحی اطراف مقعد تخم ریزی می کند نمونه گیری راصبح وقبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید .
-      دست های خود رابا آب وصابون بشوئید.
-      یک قطعه نوار چسب اسکا چ به طول 10 سانتی متربریده ودوطرف آن را باانگشتان خود بگیرید.
-      بیماررابرروی شکم خوابانده وبااستفاده از کمک فرددیگر چسب رابطور کامل برروی چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده وسپس جدا کنید.
-      عمل فوق را مکرراً دردورتادور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
-      درآخر چسب رابرروی لام شیشه ای چسبانده وبه آزمایشگاه تحویل دهید.
 
-      توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهدشد.