ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتپذیرش

مسئول بخش: سرکار خانم اعظم خدری

پذیرش بیمار

راهنمایی بیمارجهت نمونه گیری

جواب دهی

چک کردن حساب مالی

ارتباط بین بخش ها

دریافت وارسال نمونه ازبقیه آزمایشگاهها

روابط عمومی