ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتOGTTراهنمای نمونه گیری تست

شرایط بیمار برای انجام آزمایش تحمل گلوکز (OGTT)


1- درصورت امکان داروهایی که ممکن است برتحمل گلوکز اثرگذار باشند را قطع نمایید (بامشورت پزشک)
2- آزمایش بعد از سه روز بدون هیچ محدودیت در رژیم غذایی (حداقل 150 گرم کربوهیدرات روزانه ) و فعالیت بدنی باید انجام شود
3- آزمایش بعد از 16-10 ساعت ناشتایی برروی بیماران سرپایی قابل انجام است.بیمار درفواصل نمونه برداری ها باید در وضعیت نشسته قرار گرفته و از کشیدن سیگار خودداری نماید.
4- آزمایش تحمل گلوکز را نباید برروی بیماران بستری در بیمارستان ، بیماران غیرفعال و نیز بیماران با بیماری حاد انجام داد.
5- آزمایش ساعت 9-7صبح شروع شده و بعد از گرفتن نمونه ناشتا هر 30دقیقه تا 2ساعت پس از میل نمودن محلول قندی ، آزمایش تکرار میگردد.
6- برای آقایان و خانمهای غیرباردار میزان قند برای آزمایش تحمل که باید میل گردد 75گرم و برای کودکان 1.75g/Kg (ماکزیمم تا 75گرم) است.
7- گلوکز را در 300ml آب حل نموده و پس از گرفتن نمونه برای قند ناشتا ، بیمار در عرض 5دقیقه محلول قندی را میل مینماید.

 

                               با تشکر از آزمایشگاه پیوند تهران