ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتقند حون 2 ساعته
روش آماده سازی برای آزمایش قندخون 2ساعت پس ازغذا
لطفاً برای دستیابی به نتایج صحیح آزمایش به نکات ذیل توجه فرمایید. نتایج غلط بخاطر عدم رعایت شرایط لازم می تواند منجر به نادیده گرفته شدن مسائل مهم پزشکی یا درخواست آزمونهای آزمایشگاهی غیر ضروری گردد.

خوردن غذا

•  یک وعده غذای متعادل ومعمول را آماده نمایید شامل پنیر،کره، یا ....

•  زمان شروع غذا خوردن را یادداشت نمایید. زمان 2 ساعت پس ازغذا از همان لحظه شروع غذاخوردن آغاز می گردد. بعنوان مثال اگر شما خوردن غذا را درساعت 8 صبح آغاز می کنید نمونه آزمایش ساعت 10صبح ازشما گرفته می شود.

• مدت زمانی که غذا رامیل می کنید نباید بیش از 20 دقیقه به طول انجامد.

•  بعد از خوردن غذا به هیچ وجه چیز دیگری اعم از آدامس،شیرینی و آب میوه نباید خورده شود، باستثنای آب.

•  نمونه خون رأس 2 ساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خواهد شد.

•  پانزده دقیقه قبل از موعد نمونه گیری، درآزمایشگاه حضور پیدا کنید و حضور خود را به مسئول پذیرش اعلام فرمایید.