ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتجوابدهی

مسئول بخش: سرکار خانم نرگس کیانی

وظایف بخش جواب‌دهی آزمایشگاه چیست؟

1.    چک کردن نسخه ها ازنظر نوع آزمایشات، خط خوردگی،  تائید و تشخیص، تاریخ اعتبار دفترچه و تاریخ نسخه

2.       چاپ گروهی جواب‌ها

3.       پیگیری جواب‌های ناقص

4.       قیمت زدن نسخه‌ها و مرتب نمودن نسخه بر اساس تاریخ  

5.       تهیه و ارسال لیست بیمه