ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتمسئول فنی

مسئول فنی : دکتر بهروز یزدانپناه، دکترای علوم آزمایشگاهی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

 
CV دکتر بهروز یزدانپناه
 
 
                                                             byazdanpanah35@gmail.com
 
نام ونام خانوادگي : دکتر بهروز يزدانپناه
رشته تحصيلي: دكتراي علوم آزمايشگاهي از دانشگاه علوم پزشکی شيراز
متولد سال 1335 بويراحمد
ورودی به دانشگاه شيراز سال 1356 رشته علوم آزمايشگاهی
اخذ دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1372
عضو هيئت علمی پايه ۳۶ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج- گروه آموزشي علوم آزمايشگاهی دانشکده پيراپزشکی یاسوج
نوع استخدام : رسمي - قطعي
سنوات خدمتي : 25سال
 
سوابق مسئوليتی و خدمتی:
1.      مسئول آزمايشگاه شهيد اشرفی ياسوج
2.      دبير شورای دانشجويان علوم آزمايشگاهی فارس
3.      مسئول راه اندازی و رييس اداره امور آزمايشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد
4.      مسؤل راه اندازي آزمايشگاه مركزي استان کهگیلویه و بویراحمد
5.      مسئول راه اندازي پايگاه انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد
6.      عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
7.      مدير پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
8.      معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
9.      عضو ورئيس شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
10.عضو و رييس شوارای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
11.عضو شوراي پژوهش و فن آوري استان کهگیلویه و بویراحمد 
12.عضو و دبيرشوراي سياست گذاری تحقيقات مرتبط با سلامت در دانشگاه کهگیلویه و بویراحمد 
13.عضو شورای پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
14.عضو کمیته استانی اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
15.مسئول طراحی برنامه استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي کهگیلویه و بویراحمد
16.عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي یاسوج
17.عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
18.دبیر کمیته بحران سال 2000 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
19.عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
20.عضو و دبیر کمیته فرصت های مطالعاتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
21.عضو کمیته منتخب ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
22.عضو هیئت منصفه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
23.عضو شورای عالی نظارت و ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
24.رئیس کمیته پژوهشی - بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
25.عضو شورای سیاستگزاری امور رفاهی کارکنان دانشگاه کهگیلویه و بویراحمد
26.رئیس و عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی لاتین دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
27.مسئول تاسیس و راه اندازی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
28.مسئول اخذ مجوز علمی- پژوهشی مجله ارمغان دانش دانشگاه به عنوان اولین مجله علمی پژوهشی رسمی استان.
29.مسئول راه اندازی اینترنت در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
30.طراحی اولین وب سایت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به آدرس www.yums.ac.ir
31.مسئول راه اندازی پایگاه عرضه اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
32.عضو کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
33.عضو کمیته بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
34.عضو کمیته بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
35.عضو کمیته دانشگاهی سرطان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
36.عضو هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستان بویراحمد
37.عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
38.عضو شوراي فرهنگ عمومي شهرستان دنا
39.عضو شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد
40.عضو دبیرخانه شورای اعتیاد استان کهگیلویه و بویراحمد
41.عضو اصلی هيئت مدیره هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد 
42.مسؤل آزمايشگاه هاي شهيد بهشتي و شهيد رجايي کهگیلویه و بویراحمد 
43.مسئول آزمايشگاه بيمارستان شهيد رجايی گچساران
44.مسئول راه اندازي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
45.مدير گروه آموزشی علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج
46.عضو و رييس هيات تجديد نظر انتظامی نظام پزشکی استان کهگيلويه و بويراحمد  
47.مسئول راه اندازی رشته آموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
48.مسئول راه اندازی آزمایشگاه آموزشی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
49.مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه
50. مسئول راه اندازی آزمایش های تخصصی زیادی در استان کهگیلویه و بویراحمد
51.عضو هیئت امنای مرکز آموزشی و پژوهشی پیوند اعضای صدرای شیراز
52.پزوهشگر برتر دانشگاهی و استانی در سال های مختلف
53.عضو کمیسیون ماده 20 آزمایشگاه های تشخیص طبی استان کهگیلویه و بویراحمد.
54.عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه
55.عضو شورای اداری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه
56.مدرس تعدادی از دروس دوره های کاردانی و کارشناسی و دکترای حرفه ای در دانشگاه
57.استاد راهنما و استاد مشاور تعدادی پایان نامه دانشجویی کراشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
58.عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران
59.عضو کمیته علمی همایش کشوری" شیوه های زندگی و سلامت"
60.عضو کمیته علمی همایش کشوری "بیماری های روئونوسیس"
61. دبیر علمی همایش کشوری" پیراپزشکی و سلامت"
62.حضور در جبهه های جنگ
63.از چهره های منتخب مفاخر پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1390 
64- دبیر اولین کنگره بین المللی خون در استان 1394
65- عضو کمیته علمی دومین کنگره بین لمللی خون شیراز 1395
 • .......
 
کارگاهها و دوره های آموزشی پژوهشی:

1.      کارگاه مقدماتی روش تحقیق

2.      کارگاه مقدماتی روش تحقیق جهت دانشجویان(مدرس)

3.      کارگاه مقدماتی روش تحقیق جهت اعضای هیئت علمی (مدرس)

4.      کارگاه مقدماتی روش تحقیق جهت کارشناسان دانشگاه (مدرس)

5.      کارگاه مدیریت پژوهش با تاکید بر روشهای تعیین اولویت های پژوهشی.

6.      کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر

7.      کارگاه آموزشی مقاله نویسی

8.      کارگاه مقدماتی ارزیابی درونی

9.      کارگاه آموزش درمان صحیح التور

10.کارگاه کشوری مدیریت جامع کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

11. کارگاه آموزشی تنظیم CV

12.کارگاه آموزش ارتقای مدیریت تحقیقات -مرکز ملی تحقیقات

13.کارگاه آموزشی روش تحقیق جهت کارشناسان(مدرس)

14.کارگاه آموزشی روش تدوین برنامه استراتژیک

15.کارگاه آموزشی تدوین برنامه استراتژیک(مدرس)

16.کارگاه روش تحقیق جهت دنشجویان(مدرس)

17.کارگاه آموزشی آشنایی با ISI

18.کارگاه آموزشی تئوری و عملی پایگاه تحقیقات جمعیتی

19.کارگاه آموزشی آماده سازی اسپرم جهت IUI و  IVP

20.کارگاه آموزشی وبا و بیماریهای عفونی، اسهالی و تنفسی

21.کارگاه آموزشی Study Design

22.کارگاه آموزشی سرخک، سندرم سرخجه مادرزادی و آنفلوآنزا

23.کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی

24.کارگاه آموزشی تشخیص آزمایشگاهی بیماری های منتقله از راه غذا

25.کارگاه آموزشی طرح درس و طرح دوره

26.سمینار تازه های بیماری های قلب و عروق(سخنران و شرکت کننده)

27.کارگاه آموزشی برنامه مدون آموزش مداوم عفونی

28. کارگاه آموزشی انجام زایمان بدون درد

29.کارگاه آموزشی ایدز(مدرس)

30.کارگاه آموزشی نقش آزمایشگاه در نظام مراقبت و شرایط اضطراری و پیچیده

31.کارگاه آموزشی نیاز سنجی و اولویت بندی

32.کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد

33.کارگاه آموزشی سنجش و اندازه گیری

34.کارگاه آموزشی Reference Manager

35.کارگاه آموزشی بیماری های انگلی

36.کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی

37.کارگاه آموزشی میکروبشناسی(سخنران)

38.کارگاه آموزشی اورژانس های مامایی (سخنران)

39.کارگاه مقدماتی کارآزمایی بالینی

40.کارگاه پیشرفته PCR

41.دوره آموزشی مدیریت بحران در عرصه بهداشت و درمان(سخنران)

42.کارگاه پیوند اعضاء از جسد.

43.کارگاه آموزشی گزارش نویسی و مقاله نویسی(سخنران)

44.کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال

45.کارگاه آموزشی منابع الکترونیک مشترک

46.کارگاه آموزشی باکتری شناسی 2و3و4

47.و گذراندن ده ها کارگاه آموزشی تئوری و عملی دیگر

48.برگزاری ده ها کارگاه آموزشی تئوری و عملی به عنوان مدرس

   International Course On Good Clinical Practice Workshop.

  Regional Workshop On Electronic Health.

·        ......

 
 
فعاليتهاي تحقيقاتي وپژوهشي :
       الف- طرح هاي تحقيقاتي :
 • مجری طرح پژوهشی بررسي پوشش واكسيناسيون در کودکان استان ك .ب  
 • مجری طرح پژوهشی شيوع ويروس هپاتيت ب و ث در بيماران تالاسمي دريافت كننده خون
 •  طراحي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي
 •  مجری طرح پژوهشی بررسي وضعيت ايمني در مقابل سرخك در نوزادان شهر ياسوج
 •  شيوع بروسلوزدر گروهها ي پر خطر شهر ياسوج(همکار)
 • مجری طرح پژوهشی بررسي علل مرگ و مير در بيمارستان سعدي شيراز 
 •  مجری طرح پژوهشی شيوع ويروس هپاتيت ث در بيماران سيروز كبدي آنتي ژن منفي در شهر شيراز
 •  شيوع عفونت هاي واژن وارتباط آن با روشهاي پيشگيري از بارداري(همکار)
 •  شيوع پره اكلمپسي و عوارض مادري و جنيني آن(استاد مشاور)
 •  عوامل موثر بر ميزان توليد نسل و پديده چند همسري(همکار)
 • بررسی تصادفات رانندگی در شهرستان بويراحمد(استاد راهنما)
 •  مقايسه تاثير تدريس به شيوه سخنراني و مباحثه بر ميزان يادگير ي و رضايت دانشجويان پرستاري(همکار)
 •  مجری طرح پژوهشی اثر دوز يادآور واكسن هپاتيت ب در كودكان 7-5 ساله (طرح ملی)
 • مقایسه تاثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان
 • چند همسري و برخي عوامل مرتبط با آن در خانوارهاي استان كهگيلويه و بويراحمد
 • بارداری پر خطرو برخی عوامل مر تبط در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهریاسوج سال 1385
 • مجری طرح پژوهشی تعيين اولويت هاي پژوهشي از طريق نياز سنجي در استان ك . ب (طرح ملی و طرح برتر کشوری)
 •  مجری طرح پژوهشی همياران سلامت الگوي مشاركت مردمي در تعيين راهكارها ي حل مشكلات سلامت در استان کهگبلویه و بویراحمد(طرح ملی و طرح برتر استانی)
 • مجری طرح پژوهشی اثر مراقبت های جامعه محور بر کنترل دیابت و عوامل خطر آن در منطقه غرب شهر یاسوج
 • مجری طرح پژوهشی اثر اصلاح جامعه محور الگوهای تغذیه ای وعادات زیستی مرتبط، بر سوء هاضمه در روستاهای علی آباد و منصور خانی کاکان
 • مجری طرح پژوهشی اثر برنامه آموزشی جامعه محور پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر بر کاهش رفتارهای پر خطر در روستای وزگ
 • مجری طرح پژوهشی تاثیر برنامه های جامعه محور ورزش های کششی و رعایت مکانیک مناسب بدن بر کمر درد در جمعیت 65-30 ساله روستای بیاره
 • مجری طرح پژوهشی اثر ترویج جامعه محور الگوهای سالم زندگی بر کاهش عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی در افراد 30تا 65 سال روستای چیتاب
 • مجری طرح پژوهشی اثر برنامه آموزشی جامعه محور مهارت های زندگی بر بهبود مهارت های مردم روستای بنستان
 • 22.سقط از نظرفلسفه اخلاق
 • 23. سرانجام بارداري در زنان مبتلابه پره اكلمپسي(همکار)
 • 24. مجری طرح پژوهشی تغييرات تست ها ي آزمايشگاهي در بيماران سيروز كبدي
 ....
مقالات:
 1. شيوع عفونتهاي علامت دارواژن و ارتباط آن با روش هاي پيشگيري از بارداري درزنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان ياسوج. (چاپ)
 2. تغييرات تستهاي آزمايشگاهي در بيماران سيروزكبدي. (چاپ)
 3. تعيين اولويتهاي پژوهشي حوزه سلامت از طريق نياز سنجي در استان كهگيلويه و بويراحمد. (چاپ)
 4. شيوع پره اكلامپسي و عوارض مادري و جنيني آن در زنان مراجعه كننده به زايشگاه بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج. (چاپ)
 5. گياهان دارويي و طب گياهي منبع غني تحقيقات كاربردي در استان كهگيلويه و بويراحمد. (چاپ)
 6. مقایسه تاثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان. (چاپ)
 7. چند همسري و برخي عوامل مرتبط با آن در خانوارهاي استان كهگيلويه و بويراحمد. (چاپ)
 8. وضعيت ايمني نوزادان نسبت به سرخك دربدو تولد و 6 ماهگي در شهر ياسوج. (چاپ)
 9. جایگاه ماما و نقش مسائل اخلاقی در فعالیت های مامایی در هزاره جدید. (چاپ)
 10. اثر بخشی دوز یادآور واکسن هپاتیب ب در کودکان 5تا8 سال استان کهگیلویه و بویراحمد. (چاپ)
 11. بارداری پر خطرو برخی عوامل مر تبط در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهریاسوج سال 1385. (چاپ)
 12. اثر برنامه پیشگیری جامعه محور سوء مصرف موادبر کاهش رفتارهای پرخطر روستای وزگ بویر احمد. (چاپ)
 13. بررسی میزان افت آنتی بادی HBV در کودکان 5-7 سال. (چاپ)
 14. مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از کشت نمونه های بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی شهید فقیهی شیراز. (پوستر)
 15. Persisence of HBV Vaccines Protection and Response to Hepatitis B Booster lmmunization in 5-to 7-Year- Old Children in the Kohgiloyeh and Boyerahmad Province, Iran.(oral)
 16. Active Participation Of Anesthesia Residents In Education Programs And Computerizing The Evaluation Examinations. (Poster)- France
 17. شیوع ویروس هپاتیت C در بیماران سیروز کبدی HBsAg منفی در شهر شیراز. (سخنرانی- کنگره بین المللی)
 18. سر انجام بارداري درزنان مبتلا به پره اكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان امام سجاد (ع) یاسوج
 19. عوامل مؤثر بر ميزان توليذ نسل در خانوارهاي استان كهگيلويه و بويراحمد. (پوستر)
 20. نقش كاركنان در تضمين كيفيت خدمات آزمايشگاهي. (پوستر)
 21. وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو سالگی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و درمان شهید بهشتی شهر یاسوج. (سخنرانی )
 22. مقايسه تأثير تدريس به روش سخنراني و مباحثه بر ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان. (پوستر و چاپ) 
 23.  گزارش سه مورد ديستروفي عضلاني امري - دريفوس در يك خانواده. (چاپ)
 24. جايگاه ماما و نقش مسائل اخلاقي در فعاليتهاي روزمره ماما در هزاره جديد. (سخنرانی و چاپ)
 25. ايمني مادر و نوزاد نسبت به سرخك: واكسيناسيون، چالشها و لزوم رويكرد جديد. (سخنرانی و چاپ)
 26. مصرف مكملهاي غذايي در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر ياسوج. (پوستر)
 27. وضعيت تغذيه و عوامل مرتبط در كودكان بدو تولد تا دو ساله مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهيد بهشتي شهر ياسوج . (پوستر)
 28. اثر بخشي دوز يادآور واكسن هپاتيت ب در كودكان 5تا7 ساله استان كهگيلويه وبويراحمد. (پوستر)
 29. سروپرو لانس عفونت هيكلو باكتر پيلوري در افراد بالاي 18 سال روستاي علي آباد و منصور خاني كاكان شهرستان بويراحمد. (پوستر)
 30. پايداري   واكسن هپاتيت ب در كودكان 5 تا 7 سال استان كهگيلويه و بويراحمد.(پوستر)
 31. همیاران سلامت الگوی تحققات مشارکتی جامعه محور تعیین راهکارهای حل مشکلات سلامت در استان کهکیلویه و بویر احمد. (سخنرانی)
 32. اثر مراقبت های جامعه محور بر کنترل دیابت و عوامل خطرآن در منطقه غرب شهر یاسوج سال 1385-1384. (پوستر)
 33. اثر مراقبت های جامعه محور بر کنترل دیابت و عوامل خطرآن در منطقه غرب شهر یاسوج سال 1385-1384. (پوستر)
 34. Feffective factors on Childbearing on households of Kobgiloyeh and Boir ahmad – Iran. (oral)- Bangladesh
 35. Prevalence of Hepatitis B and C virus in Thalassemic children that received blood transfusion in Beheshti Hospital, Yasouj- Iran. (oral)- Bangladesh
 36. Vaccination Coverage in 0-12 months Children of Kogiloyeh and Boyerahmad Province- Iran. (oral)- Bangladesh
 37. Laboratory Tests abnormalities in patients with liver circohosis. (oral)- Qatar
 38. Prevalence of preeclampsia and its correlated maternal and fetal complications in Women referred to Emam Sajjad Hospital of Yasuj Summer to Autumn 2001. (poster)- Qatar
 39. Nutritional status and related factors of 0-2 years old children who referred to Shahid shafiee health center of Yasouj. (oral)- Australia

   

 40. فراوانی عوامل عادات و رفتارهای مستعد کننده سوء مصرف مواد مخدر و برخی ویژگی های دموگرافیک مرتبط در روستای وزگ بویر احمد . (پوستر)
 41. اثر برنامه پیشگیری جامعه محور سوء مصرف موادبر کاهش رفتارهای پرخطر روستای وزک بویر احمد. (سخنرانی)
 42. مقایسه پیامد حاملگی زنان زیر 18سال و بالای 35 سال. (پوستر)
 43. The effect of community based diabetes cares on control of diabetes and its risk factors in west region of Yasouj city. (oral) -India
 44. Population Based study of diabetes and risk characteristics in west area of Yasouj, Iran. (oral) -India
 45. The effect of community based healthy lifestyle promotion on reduction of cardiovascular diseases risk in Chitab of Dena county, Boyerahmad. Iran. (oral)- Canada
 46. The effect of community based modification of eating habits and life style on gastrointestinal symptoms in Kakan region of Boyerahmad county, Iran.(oral) -Canada
 47. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection among the population upper 18 years old of age in Aliabad and Mansorkhani   villages of Kakan in Boyerahmad. . (poster)
 48. Persistence of HB vaccine immune protection and response to hepatitis B booster immunization in 5-7 years old children of Kogiloyeh and Boyerahmad province- Iran. (poster)

   

 49. مطالعه جامعه محور دیابت و عوامل خطر آن در منطقه غرب شهر یاسوج.(پوستر)
 50. اثر ترویج جامعه محور الگو های سالم زندگی بر کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی روستای چیتاب بویر احمد(سخنرانی)
 51. رشد و تکامل جنین از منظر قران کریم(پوستر)
 52. The Effect of Community Based Educational Prevention Program of Drug Abuse to Reduce High Risk Behaviors in Vezg Village of Boyerahmad Iran.(oral)-Malasyia
 53. The Effect of Community Based Program of Exercise and Suitable Posture on Low Back Pain in 30-65 Years Old Population of Biareh Village of Dena County-Iran. (oral)- Malaysia

   

 54. سقط جنین از نظر ادیان و مذاهب. ( پوستر)
 55. تعیین تیتر سرولوژیک بروسلوز در گروههای پرمخاطره شهر یاسوج. (سخنرانی)
 56. چند مقاله زیر چاپ
 
 
 
کنگره ها و سمینار:
·        شرکت در تعداد زيادی کنگره داخلی و خارجی
·        ارايه مقالات زيادی در کنگره ها و سمينارهای ملی و بین المللی داخلی و حدود 10 کشور خارجی
·        چاپ تعداد زیادی مقاله در ژورنال های معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
 
 
 
 
        ب- كتاب (ترجمه و تاليف ) :
 1. چكيده تحقيقات انجام شده در عرصه سلامت دانشگاه علوم پزشكي ياسوج(گردآوری و تاليف)
 2. اخلاق در مامايي( ترجمه)
 3. بيماريهاي زنان و روشها ي تشخيصي آن (تاليف)
 4. اولويت های پژوهشی در استان گهگيلويه و بويراحمد(تاليف)
 5. برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج( مسئول تدوین برنامه و نویسنده)