ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتنمونه گیری

مسئول بخش: سرکار خانم سیما یزدانپناه

بخش نمونه گیری آزمایشگاه دکتر یزدانپناه دارای کادری مجرب وکارآزموده می باشد که هر کدام آموزشهای لازم را چندین ماه گذرانده این بخش برای حفظ حرمت بیمار خود دارای دو بخش نم.نه گیری جداگانه زنان ومردان می باشد.
دراین بخش دو روش نمونه گیری وجود دارد:
1.     نمونه گیری با سرنگ
2.     نمونه گیری با روش لوله های خلاء(venoject)
روش نمونه گیری با لوله های خلاء به روزترین روش نمونه گیری می باشد دراین روش برای هرآزمایش لوله کخصوص وجود دارد وبرای هر مریض لوله ها وظروف جداگانه ای بکار می رود وهمه آنها یکبار مصرف می باشند بنابراین خطاهای مربوطه به نمونه گیری در این روش به حداقل می رسد.
برای نمونه گیری نوزادان نیز نیروهای با تجربه وماهری در این بخش وجود دارند وهمچنین برای گرفتن نمونه نوزادان دستگاه رگ یاب تعبیه شده است.برای دادان اطلاعات به بیمار بروشورهای تهیه شده است که موقع نمونه گیری دراختیار بیماران قرارداده می شودزیرا بعضی آزمایشات مثل قند وچربی نیاز به شرایط خاص دارند.