ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتRIA

 

اصول رادیوایمونواسی (RIA)

 

از سال 1950 ابداع شده است و اصول آن به ترتیب زیر می‌باشد:

1-     ابتدا ساخت آنتی‌بادی بسیار اختصاصی برای هورمون مورد نظر صورت می‌گیرد.

2-   مقداری از این آنتی‌بادی‌ها را با سرم مخلوط می‌کنیم. همزمان مقدار مناسبی از  هورمون خالص استاندارد نشاندار با مواد رادیواکتیو را به آن‌ها اضافه می‌کنیم. شرط لازم برای این روش این است که باید مقدار آنتی‌بادی کمتر از حدی باشد که همه هورمون نشاندار و هورمون موجود در سرم بتوانند به آن متصل شوند بنابراین هورمون موجود درسرم با هورمون نشاندار برای اتصال به  Ab رقابت  می‌کند. 

3-   پس از به تعادل رسیدن اتصال، کمپلکس هورمون آنتی‌بادی از محلول جدا شده و توسط روش‌های شمارش رادیواکتیو مثل بتا کانتر و گاما کانتر مقدار هورمون رادیواکتیو موجود در کمپلکس بصورت تعداد شمارش در دقیقه (CPM) اندازه‌گیری می‌شود. معمولاً گاما کاربرد بیشتری دارد چون نفوذ بیشتری داشته و ارزانتر تهیه می‌شود.

برای کمی کردن سنجش، این روش را برای محلول‌های استاندارد دارای هورمون غیرنشاندار در چند غلظت اندازه‌گیری شده و بعد یک منحنی استاندارد رسم می‌شود که خطای آن 10 تا 15 درصد قابل قبول است با این روش غلظت تا یک میلیاردم یا یک تریلیونوم در گرم را اندازه‌گیری می‌کنند.

مزایای این روش دقت و حساسیت بالا،  زمان کم و خطا جزئی و از معایب آن خطرات ناشی از اشعه، نیاز به حفاظت و دفع بقایا می‌باشد.