ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتمقالات

عنوانفایلتاریخ
راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایش ها ١٣٩٠/٩/١٦
درباره سرطان‌های شایع زنان بیشتر بدانید ١٣٩٠/٩/١٧
متابولیسم بیلی روبین و بیماری های مرتبط با آن ١٣٩٠/١١/١٤
همه چیز درباره PCR ١٣٩٠/١١/١٤
کنترل کيفيت محيط ها ي کشت ١٣٩٣/٢/٧
شما در طول زندگی به چه بررسی های آزمایشگاهی نیاز دارید. ١٣٩٨/٦/١٩
بررسی کلی سرطانهای خون ١٣٩٣/٢/٧
آزمایش آنالیز عرق ١٣٩٣/٩/٤
Induced pluripotent stem cell ١٣٩٣/٩/٥
راهنماي نمونه گيري در آزمايشگاه ١٣٩٦/٩/٤
نقش آزمايشگاه در تشخيص هاي قبل از تولد ١٣٩٦/٩/٤
اندازه گیری هموگلوبین A2 ١٣٩٧/١٠/١٧
اندازه گیری هموگلوبین A2 ١٣٩٧/١٠/١٧
ذستورالعمل تست الیزا ١٣٩٨/٩/٢١