ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتجستجوی آزمایش

نوع نمونه
سيتولوزي
حجم نمونه
Cytology
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
Staining+Microscopy
نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
Buccal Smear