ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتجستجوی آزمایش

نوع نمونه
BS
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه گیری در آزمایشگاه با حضور مادر
نام های مشابه
كروماتين جنسي، بار بادي