ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی درمانگاه بهبود
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتاخبـــار
درمانگاه و آزمایشگاه پاتوبیولوژی یهیود شیراز طی مراسم یاشکوهی افتتاح گردید ١٣٩٧/١١/٢٨
منبع خبر :

 طی مراسم باشکوهی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷  با حضور حدود ۲۰۰ نفر از پزشکان و کادر پیراپزشکی درمانگاه شبانه روزی بهبود و آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر یزدانپناه آن درمانگاه بطور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
در این مراسم  شکوهمند امکانات و تواناییهای درمانگاه و بخش آزمایشگاه و داروخانه و سایر واحدهای درمانگاه به حاضرین معرفی و طی ابتکار جالبی کیک افتتاح درمانگاه و روبان افتتاح آزمایشکاه  توسط نماینگان اقشار مختلف شرکننده در مراسم بریده شد 
سپس حاضرین در مراسم در سالن مراسمات باغ احسان مورد پذیرایی قرارگرفته و مسئولین واحدهای مختلف درمانگاه و پزشکان متخصص و فوق تخصص همکار درمانگاه به حاضرین معرفی گردیدند
آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهبود با مسئولیت فنی خانم دکتر شهرزاد یزدان پناه همکار بیمه ها و موسسات مختلف قادر به انجام کلیه آزمایشات روتین و تخصصی و فوق تخصی مراجعه کنندگان میباشد
جا دارد از حضور همه ی شرکت کنندگان در این مراسم به یاد ماندنی تشکر و قدردانی بعمل آید. همچنین از برگزارکنندگان و مسئولین و همکاران بخشهای مختلف درمانگاه و آزمایشگاه تشکر نماییم
مراسم با پذیرایی و صرف شام توسط شرکت کنندگان به پایان رسید
از  پذیرایی قابل قبول توسط مدیریت و کارکنان  باغ احسان سپاسگزاری مینماییم

[ بازگشت ]