ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتاخبـــار
بیانیه استراتژیک آزمایشگاه دکتر یزدانپناه ١٣٩٩/١٢/١٢
منبع خبر :

 آخرین تدوین بیانیه راهبردی آزمایشگاه دکتر یز دانپناه تدوین و منتشر گردید

 

بیانیه استراتژیک آزمایشگاه دکتر یزدانپناه

رسالت :

این آزمایشگاه، آزمایشگاهی است تخصصی که خدمات تشخیصی خود را با محوریت ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و با رویکرد توجه به محیط زیست به بهترین شیوه علمی ممکن به تمامی اقشار جامعه تحت پوشش، ارائه می نماید.

چشم انداز : تبدیل شدن به آزمایشگاهی تخصصی، خوشنام و با سطح پذیرش بیشترین بیمار در حوزه جغرافیایی مربوطه

ارزش ها :

1- حفظ کرامت انسانی

2- بیمار محوری

3- رعایت اصول و مبانی اخلاق حرفه ای

4- اعتقاد به کار گروهی

5- پاسخگویی و مسئولیت پذیری

6- کارآمد بودن

7- دانش محوری

اهداف استراتژیک :

1- بهبود مستمر کیفیت خدمات قابل ارائه

2- بهبود ایمنی بیماران، مراجعین و کارکنان

3- ارتقاء رضایت مندی تمامی ذینفعان

4- توانمند سازی و آموزش مستمر نیروی انسانی

5- توسعه مدیریت نگهداشت فضای فیزیکی، امنیتی و تجهیزاتی

6- مدیریت منابع مالی و درآمدی

استانداردهای جاری و مورد نظر:

1- الزامات ملی آزمایشگاه مرجع سلامت

2- ISIRI-ISO 10002

3- ISIRI-ISO 15189

3- ISIR-ISO 14001,OSHA 18001

4- ISIRI- ISO 9001

  تعهدات:

مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه خود را ملزم و مکلف به رعایت همه مفاد این خط مشی می دانند.

این بیانیه توسط ریاست آزمایشگاه انتشار یافته و چارچوب سیستم مدیریت آزمایشگاه را در بردارد و به صورت منظم مورد بازنگری قرار می گیرد.

 

ریاست آزمایشگاه

دکتر بهروز یزدان پناه

12 اسفند 1399 

[ بازگشت ]