ورود به سیستم جوابدهی
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتاخبـــار
کلیه آزمایشگاه ها و بیمارستانهای همکار می توانند جوابهای نمونه های ارسالی خود را از سایت آزمایشگاه دکتر یزدان پناه دریافت و چاپ نمایند ١٣٩٧/١١/١٦
منبع خبر :

 کلیه آزمایشگاه ها و بیمارستانهای همکار می توانند جوابهای نمونه های ارسالی خود را از سایت آزمایشگاه دکتر یزدان پناه (همین سایت www.dryazdanpanahlab.com) دریافت و چاپ نمایند 

همکاران محترم میتوانند با دریافت نام کاربردی و رمز ورود جواب کلیه نمونه های ارسالی خود را به آزمایشگاه دکتر یزدان پناه از طریق اینترنت دریافت دارند 

از آن دسته از مراکز همکار که هنوز نسبت به دریافت نام کاربردی و رمز ورود اقدام ننموده اند درخواست  میشود اقدام لازم را به عمل آورند 

[ بازگشت ]